Fortsatt utbyggnad av solceller

Fastighets AB Hjelmberg har nu färdigställt 2 solcellsanläggningar på 40 resp 70 kW.
Anläggningarna finns på Nyemöllevägen 2 (MMG) och Nyemöllevägen 5 (Autoverkstaden).
Dessa hjälper våra hyresgäster att vara ett lite miljövänligare alternativ.