Drottninggatan 70

Drottninggatan 70 är en lokal/bostadsfastighet med charmig innergård i direkt anslutning till Karlshamns gågata.

Butikslokalen blir ledig från den 1:a sept.

Totalt 105 m2

För mer information kontakta John Ohlson 0736-871248