Stationsvägen 1

Stationsvägen 1 är en centralt belägen fastighet i direkt anslutning till Karlshamns resecentrum/tågstation.

Hyresgäster är Dekra, Smartab, Tidningsbärarna samt Loco Trading.