Äggfast satsar på miljön – solceller

Som ett led i vårt gröna tänk har vi installerat och driftsatt en solcellsanläggning (30 kW) på Sternövägen 75.
Detta ger våra hyresgäster närproducerad el och överskottet går ut på nätet.
Flera av våra fastigheter kommer inom kort få solceller installerade.