Wilfab AB förvärvar Rondellens fastighetsbolag i Karlshamn AB

Rondellens fastighetsbolag i Karlshamn AB äger fastigheten Frostenstorp 5:15 (Nyemöllevägen 12).

Hyresgäst är Evomatic AB. För mera info om Evomatic AB se www.evomatic.se