Nyemöllevägen 7

Nyemöllevägen 7 är en lokal belägen i Karlshamns växande handelsområde med direkt anslutning till norra infarten.

Hyresgäst är Posten Sverige AB.