För den gemensamma trevnaden gäller några allmänna regler.

Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är mycket viktigt för att alla i huset och bostadsområdet ska trivas.

Vårda grannsämjan genom att behandla andra såsom du själv vill bli behandlad.

Störningar
Du får inte störa dina grannar vid någon tidpunkt på dygnet, dock är det extra viktigt att, mellan 22.00 och 07.00, inte spela musikinstrument, borra eller ha hög volym på TV eller stero. Tänk på att hemmabioanläggningar genererar mycket genomträngade basljud.

Undvik att gå med hårda skor inomhus. Ljudet från träskor och höga klackar fortpantar sig i golv och väggar.

Låt heller inte barn springa upp och ner i trapphusen och smälla i dörrarna. Det stör alla i fastigheten.

Du har ansvar för att se till att alla dina gäster inte är störande. Vi debiterar kostnader för utryckningar av störningsjour.

Om du själv blir störd av dina grannar är det en god idé att i första hand själv försöka prata med grannen ifråga.

Undvik anonyma lappar. Anmälan av störningar till hyresvärden bör ske skriftligen.

Fest
Om du ska ha fest är det alltid bra att i förväg meddela grannarna. Ju senare på kvällen, desto lägre ljudnivå är en bra regel.

Parabol och antenn
Det är inte tillåtet att montera parabol eller antenn på fastighetens tak, skorsten, fasad, balkong eller fönster.

Balkonger
Blomlådor och vädringsräcken får endast sitta på insidan av balkongräcket. Se till att krukor och blomlådor har fat och övervattna inte så att det rinner ner till grannarna under dig. Det är förbjudet att skaka och piska mattor och sängkläder från balkongen.

Det är heller inte tillåtet att grilla med kol- eller gasolgrill på balkongen p.g.a. os och brandrisk. Använd elgrill men visa hänsyn till dina grannar!

Sopor
Knyt alltid ihop soppåsen innan du kastar den. Ställ aldrig sopor i trapphusen, inte ens för en kort stund. Kartonger kastas i ev. grovsoprum eller närmaste miljöstation.
Vid sopstopp, ring kundservice/felanmälan. Följ i övrigt de rutiner som finns i ditt område vad gäller sopsortering m.m.

Rökning
Rökning är förbjudet i alla allmänna utrymmen såsom hissar, tvättstuga, trapphus m.m. För allas trevnad, kasta inte heller fimpar på marken.

Husdjur
Har du husdjur får de inte springa lösa i området eller i trapphus. Du måste se till att de inte förorenar i eller runt fastigheterna.

Det är särskilt viktigt runt barnens lekplatser. Använd alltid avföringspåse. Mata inte ditt djur i trapphuset.

Fågelmatning
Du får inte mata fåglar från balkongen eller på marken runt husen. Det drar till sig möss och råttor.

Cyklar, pulkor och barnvagnar
Dessa måste ställas i särskilda utrymmen och inte i trapphus och entréer. Utrymning vid brand samt utryckningspersonal måste alltid kunna komma fram. Föremål i trapphus ökar även brandrisken. Tänk också på att underlätta för städpersonalen.

Trafik
Gården ska fungera som lekplats och träffpunkt för alla i området. Därför är biltrafik på gården endast tillåtet i samband med tunga transporter såsom flytt. Även färdtjänst och utryckningsfordon har givetvis tillstånd att köra på gården.

Vatten
Tappa inte gärna upp badvatten och spola inte ut stora mängder vatten nattetid. Naturligtvis vet du också att man inte får spola ned annat än toalettpapper i wc-stolen.

Skräp
Skräpa inte ner och var rädd om planteringar och annan gemensam utrustning.

Förråd
Källar- och vindsförråd är märkta med lägenhetsnummer. Saknas märkning, vänligen kontakta oss. Håll förrådet låst även om du inte använder det och förvara inga värdesaker i förrådet. Se även till att dörrar till källare/vind är stängda och låsta. OBS! Branddörrar ska alltid vara stängda.

Ohyra
Vid misstanke om skadedjur i Din lägenhet skall Du alltid i första hand kontakta Anticimex, som är vår expert på området, samt även informera oss. För allmän information om skadedjur, identifiering och hur man kan undvika dem se också Anticimex hemsida, www.anticimex.se.

Besittningsrätt
Hyresgäst som trots påpekanden missköter sig mister sin hyresrätt.

Tvättstuga
Tvättstugan har du och dina grannar gemensam tillgång till och ansvar för. Naturligtvis lämnar du tvättstugan i det skick du själv vill möta den. Det är trots allt bättre att göra rent efter sig själv än efter andra.

Regler
Du får bara boka en tvättid åt gången och det är viktigt att du håller din tid. Var rädd om maskinerna, följ instruktionerna noga. Då får du också bästa tvättresultatet. Klorin får inte användas för blekning och rengöring. Du får inte heller färga kläder eller tvätta mattor i maskinerna. Den som kommer efter kan få sin tvätt förstörd. Gör rent i tvättmedelsfacken, ta bort damm från torktumlarens luddfilter, torka av mangeln. Släng skräp i papperskorg eller soptunna. Följ i övrigt de regler som gäller för din tvättstuga.