Här kan du med hjälp av formuläret nedan göra felanmälan när något behöver åtgärdas i lägenhet, lokal eller i fastighetens allmänna utrymmen.

Tänk på att beskriva felet så tydligt som möjligt.

Obs! Akuta felanmälningar, t.ex. för vattenläckage eller liknande, skall alltid ske till oss på telefon.