Välkommen till Wilkon!

Vi förvaltar och förädlar lokaler i Karlshamns kommun.

Vilka vi är

Wilkon (jur. Wilhelm Konsult AB) är ett bolag vars primära uppgift är att administrera och tillhandahålla tjänster till följande fastighetsbolag:
Hjelmbergs Fastigheter, Fastighets AB Hjelmberg, Wilfab AB, Äggfast AB och Rondellens fastighetsbolag i Karlshamn AB.

Vi jobbar med att förvalta och förädla lokaler i Karlshamns kommun. På denna sida kan du som existerande, eller potentiell, hyresgäst bl.a. hitta information om lediga lokaler/bostäder, göra en intresseanmälan, felanmäla osv.

Vi är stolta över att vara en del av Karlshamns gemenskap och att bidra till stadens tillväxt och utveckling.

Vi ser fram emot att fortsätta att förvalta och förädla våra fastigheter med omsorg och engagemang, samtidigt som vi upprätthåller vårt familjägda arv.

Tack för ert förtroende, och låt oss tillsammans forma en ännu ljusare framtid för Karlshamns företag och samhälle.

Med vänliga hälsningar,
John Ohlson

VD och ägare