Välkommen till Wilkon!

Wilkon (jur. Wilhelm Konsult AB) är ett bolag vars primära uppgift är att administrera och tillhandahålla tjänster till följande fastighetsbolag: Hjelmbergs Fastigheter, Fastighets AB Hjelmberg, Wilfab AB samt Äggfast AB.

Vi jobbar med att förvalta och förädla lokaler och bostäder i Karlshamns kommun.

På denna sida kan du som existerande, eller potentiell, hyresgäst bl.a. hitta information om lediga lokaler/bostäder, göra en intresseanmälan, felanmäla osv.