Wilhelm Konsult AB

Wilkon (jur. Wilhelm Konsult AB) är ett bolag vars primära uppgift är att administrera och tillhandahålla tjänster till följande fastighetsbolag: Hjelmbergs Fastigheter, Fastighets AB Hjelmberg, Wilfab AB, Äggfast AB samt Rondellens Fastighetsbolag i Karlshamn AB. Alla bolagen ägs av fam. Olsson.

Fastighetsbeståndet härrör från tiden då Nathan Olsson bedrev järnaffär i centrala Karlshamn. Då det med tiden blev mer och mer trångbott så tog man steget att bygga och flytta ut verksamheten till Tubba Torg men valde samtidigt att behålla fastigheten i centrum. Detta blev starten till dagens fastighetsbolag.

Genom åren har det både byggts, förvärvats och utvecklats nya fastigheter och idag förvaltar bolagen ca 15 000 m2 lokalyta.