Uppsägning
Det är viktigt att du lämnar in din uppsägning så tidigt som möjligt. Tänk på att den ska vara skriftlig. Uppsägningstiden är normalt 3 månader. I hyreskontraktet kan du läsa exakt hur lång den är.

Visa bostaden för nästa hyresgäst
När du sagt upp din lägenhet blir du troligtvis kontaktad av sökande från vår bostadskö som är intresserade av att flytta in. Boka då gemensamt en lämplig tid för visning. Visa gärna även tvättstuga, förråd och ev. miljöhus.

Kom ihåg el och telefon
Glöm inte att meddela din elnätsleverantör senast en månad i förväg att du byter adress. Om du köper elen från någon annan än din nätleverantör måste du även meddela din elleverantör minst en månad före flytt. Tänk också på att avsluta telefon – och internetabonnemang.

Besiktning
I samband med att du säger upp ditt hyreskontrakt ska bostaden besiktigas av din bovärd.

Det är bra om du är med under besiktningen. Vi vill gärna att du påpekar eventuella småfel som vi kan rätta till innan nästa hyresgäst flyttar in. Eventuella skador eller onormalt slitage på bostaden kan innebära att du blir skyldig att betala ersättning till oss.

Flyttstädning
När du flyttstädar gäller det att vara extra noga – nästa hyresgäst ska kunna flytta in utan att behöva städa. Tänk på att alla utrymmen som hör till bostaden ska städas, alltså även balkong, förråd, garage och uteplats.

Om städningen inte är tillräckligt noga gjord kan du bli skyldig att betala för extra städning i efterhand.

Lämna alla nycklar
När du flyttar är det viktigt att du lämnar tillbaka alla nyckar, även de kopior du eventuellt har låtit göra. Glöm inte nycklar till förråd och tvättstuga. Om du inte lämnar in samtliga nycklar får du betala vad det kostar oss att byta lås.

Nycklarna lämnar du senast klockan 12.00 första vardagen efter att ditt hyreskontrakt gått ut.