Parkering

Parkeringsplats
Vi hyr också ut parkeringplatser. Du ställer dig i kö precis som för en lägenhet.