Vi har källsortering i alla våra fastigheter. I flera av våra hus finns miljörum/hus med källsortering. Men för att vara framgångsrika i vårt miljöarbete behöver vi din hjälp. För miljöns skull är det viktigt att du sorterar som det står på skyltarna.

Har huset du bor i inte ett miljörum ber vi dig lämna övriga fraktioner på närmaste kommunala miljöstation.

 • Avfallet ska sorteras i tio fraktioner:
 • Hushållssopor
 • Färgat glas
 • Ofärgat glas
 • Tidningar
 • Kartonger
 • Wellpapp
 • Mjukplast
 • Hårdplast
 • Metall
 • Kompost

Sortera rätt!
Observera att inget avfall får ställas på golvet i miljörummet. Det är också viktigt att du sorterar avfallet på rätt sätt, t.ex. pressar ihop mjölkkartonger och andra förpackningar samt viker ihop kartonger för hålla kostnaderna för avfallshanteringen nere.