Första hyran betald innan du hämtar ut nycklar
Dina nycklar hämtar du hos oss den 1:a i månaden. Om den 1:a är under en helg eller röd dag hämtar du i stället nycklarna första vardagen efter helgen. Tänk på att den första hyran måste vara betald samt att du ska visa upp legitimation när du hämtar dina nycklar. Glöm inte att dina nycklar är värdefulla föremål som du får ersätta om de försvinner eller förstörs.

Läs protokollet noga
Innan du flyttar in har bovärden besiktigat din lägen­het och skrivit ett protokoll. I detta har bovärden antecknat de eventuella fel som finns i lägenheten. Det är viktigt att du går igenom protokollet noga. Om du hittar något som är fel eller saknas meddelar din bovärd inom åtta dagar. Hör av dig till oss om du upptäcker småfel så ordnar vi till dessa så snart vi kan.

Förråd
Till din lägenhet hör ett förråd med samma nummer som lägenheten. För trygghetens skull är det viktigt att du inte byter förråd med någon av grannarna. Om något skulle hända – som brand eller inbrott – behöver vi veta exakt vem som har vilket förråd.

Tänk på att inte ställa dina saker direkt på golvet i förrådet, då kan de bli helt förstörda om det blir översvämning. Kolla din hemförsäkring – ofta kräver försäkringsbolaget att du förvarar dina saker på en viss höjd över golvet.